QUY TRÌNH TIẾP NHẬN THÔNG TIN

Gửi yêu cầu báo giá

NHẬN YÊU CẦU TỪ KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

1. Địa chỉ nhà máy. 2. Dự án công việc cụ thể, chi tiết. 3. Số lượng lao động cần cung...

(31/07/2018)

KHẢO SÁT TRỰC TIẾP(nếu có) & BÁO GIÁ

"Hưng Phát" hẹn lịch khảo sát công việc để báo giá cho khách hàng hoặc có thể báo giá trực...

(31/07/2018)

KÝ HỢP ĐỒNG & TRIỂN KHAI HỢP ĐỒNG

"Hưng Phát" có thể ký hợp đồng sau, sau khi đã triển khai mang lao động qua, nhằm nâng cao chất...

(31/07/2018)

BÀN GIAO, CHỐT BẢNG KÊ DỊCH VỤ

Sau khi công việc 2 bên được tiến hành. Đối với từng loại hình dịch vụ, hưng phát sẽ...

(31/07/2018)

0979925825

Địa chỉ