NHẬN YÊU CẦU TỪ KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

Đăng lúc 13:14:00 31/07/2018

1. Địa chỉ nhà máy. 2. Dự án công việc cụ thể, chi tiết. 3. Số lượng lao động cần cung cấp. 4. bạn bạc trao đổi đưa ra phương án tốt nhất.

0979925825

Địa chỉ