DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ CHO THUÊ NHÂN CÔNG LAO ĐỘNG

Dịch vụ cho thuê nhân công của công ty Hưng Phát được sử dụng để đáp ứng các dự án...

(31/07/2018)

DỊCH VỤ CHO THUÊ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Hưng Phát là công ty cung cấp dịch vụ cung ứng lao động  Tphcm. Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp...

(31/07/2018)

DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG BỐC XẾP

Do tính chất riêng biệt của một số công việc. Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nguồn...

(15/11/2018)

0979925825

Địa chỉ